Grey Paper

Mutari speciale 

Rocada 

 O singură dată în decursul unei partide, fiecărui rege i se permite o mutare specială numită rocadă. Rocada constă în mutarea regelui două câmpuri spre tură, apoi mutarea turei de partea opusă regelui. Rocada poate fi mică, când mutarea se face cu tura mai apropiată regelui, sau mare când mutarea este făcută cu tura mai îndepărtată. Această mutare specială este permisă doar când se îndeplinesc anumite condiții: 

  • Niciuna din piesele implicate nu au fost mutate în prealabil; 

 

  • Nu trebuie să existe nici o altă piesă între cele două; 

 

  • Regele nu trebuie să fie în șah și nici să treacă peste câmpuri atacate de adversar. Ca și în orice altă mutare, regele nu are voie să intre în șah, după rocadă, în câmpul în care ajunge. 

sah1.png
Concrete

En passant

 En passant (în trecere) este mișcarea specială în care un pion este capturat de un alt pion oponent, imediat după ce primul s-a deplasat două pătrate din poziția de start (până în dreptul pionului oponent) și care ar fi putut oricum să fie capturat dacă s-ar fi deplasat doar un pătrat. Poziția rezultată după această mutare e similară cu poziția mutării și capturii normale a pionului. Mutarea en passant trebuie făcută imediat după mutarea pionului, în caz contrar se pierde dreptul de a o mai face.

sah2.png